Energideklarationer

För att ta reda på hur mycket energi (el, värme, vatten) olika byggnader/fastigheter förbrukar görs även beräkningar för vad man kan göra för att spara energi.