MBC Invest - Bring the building to Life

Energieffektiva byggnader med bra inomhusklimat.

Våra tjänster

Nyproduktion och ROT

- Förstudie
- Projektering VVS
- Projektledning

- RAM-handlingar
- Utredning
- Funktionsprovning

Teknisk förvaltning

Myndighetskrav:

- Drift & underhållningsinstruktioner
- Energideklaration
- Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Förvaltningskrav:

- Driftavtal
- Märkning VVS-anläggning
- Underhållsplaner

Energitjänster:

- Driftoptimering
- Driftuppföljning
- Energiutredning
- Rengöring av kanaler

 

- Injustering ventilation
- Injustering vätskeburna system
- Undercentralskontroll (UCK)
- Relining av kanaler och rör

Tveka inte att kontakta oss om du önskar hjälp med något här ovan och missa inte och läsa mer om vårt dokumenthanteringssystem i fliken till vänster.