Dokumenthantering

Dokumenthanteringssystem:
Till Er som vill förbättra Er dokumentation rörande

– SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)
– SAM (Systematisk Arbetsmiljö) – GDPR (Dataskyddsförordningen)
– Hantering och administration av ritningar CAD/PDF:er etc. – Ärendehantering
– Riskanalyser – Fordonsadministration – Nyckeladministration – Personaladministration
– Kemikaliehantering – Lager administration – Krishantering – Projekthantering
Kort sagt allt som rör människor/personal och fastighetsadministration.
Dygnet runt support (24/365) Vänligen kontakta oss för ytterligare information.