Referenser

Skandia fastigheter AB, HSB, olika brf:er, Malmö kommuns fastigheter